Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

 

Стандарде квалификације, наставни план и програм за образовни профил КОНОБАР можете видети на овој ВЕЗИ.