Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

Ekonomski tehnicar opsteobrazovni 

Ekonomski tehnicar strucni i izborni