Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

У календару образовно-васпитног рада овај датум утврђен је као радни дан, без одржавања наставе.

С поштовањем,

Небојша Булатовић, директор школе