Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

Ministarstvo prosvete je uputilo dopis roditeljima povodom objave privremene obustave rada u školama.

Ministarstvo prosvete je uputilo dopis nastavnicima povodom objave privremene obustave rada u školama.

 

У складу са одлуком Министарства просвете настава на даљину ће почети да се реализује од
понедељка,  23. марта 2020. године