Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донета одлука на организацији рада школа у наредном периоду. Подсећамо да су школе у обавези да доследно примењују модел организације наставе на даљину којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика.

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих