Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

Обавештавамо вас да је на основу препорука Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, донетих на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Како је календар образовно-васпитног рада средњих школа усклађен са истом уредбом, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених Министарство просвете је доставило упутство за организацију рада школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.

Према упутству Министарства, сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у републици Србији, почев од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе се на даљину.

Зимски распуст почиње 21.12.2020. године и траје до 15.1.2021. године. Друго полугодиште почиње 18.1.2021. године.