Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

 

Специфични циљеви:

Током трајања пројекта тимови наставника и ученика: - уче или обнављају своја знања општекултурног карактера из свих области људског знања; - васпитавају однос поштовања према националној и светској баштини подједнако; - успостављају и уочавају узрочно-последичне везе између прошлости и садашњости, боље разумевајући себе и свет око себе; - међу догађајима издвајају најбитније, оне чије вредности једна култура негује као сопствене вредности; - проучавају начин празновања и откривају смисао празника; негују истраживачки дух, вештине синтезе и представљања најбитнијих догађаја; - јачају историјску свест о тековинама и развоју цивилизације, те потребу да се оне негују, памте и чувају, и уочавају своју одговорност у томе; - развијају технике претраживања, филтрирања, вредновања информација на интернету и њиховог избора и провере у складу с образовним критеријумима; - васпитавају етички однос према веб-изворима и служе се и другим изворима знања; - сарађују међусобно са другима у пројекту, али траже и друге посредне сараднике који нису укључени у пројекат јачајући своје комуникацијске и сарадничке компетенције и тимски рад.

Учесници пројекта:

Биљана Делић, наставник немачког језика и књижевности са ученицима: Милица Вујић, III/10; Нађа Убипарип, III/10; Немања Петковић, III/10;Снежана Божић III-12; Јелена Павловић III_12; Николета Леовац IV/5.

Владана Михалачки, наставник услуживања са ученицима: Александар Дервишевић, I раз; Дејан Јухас, I раз; Николина Димић, I раз; Ленка Швенда, II раз; Марко Трбојевић, II раз; Милован Нововић, II раз;

Ивана Чурић, наставник српског језика и књижевности са ученицима: Бојана Зорић, III/12; Драгољуб Јовановић, III/12; Мирко Миљановић, III/12; Михајло Чонкић, III/12; Арсеније Игић, IV/14; Маријана Келеман, IV/14; Милош Кузмановић IV/14, Филип Куцурски IV-14.

Календарци 

 

Пројекти на Гугл+

 

Baner Erasmus

 

Baner Tempus