Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

 

Адреса:

Објекат Велика школа: Народних хероја 7, 21000 Нови Сад

Објекат Мала школа: Трг Марије Трандафил 1, 21000 Нови Сад

 

Веб сајт: http://www.ekosmile.edu.rs

Имејл:

 

Тел/факс:+381 (0)21 423 655

ПИБ: 100236805

Матични број: 08114641

Жиро рачун: 840-1596660-08