Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

Средња школа "Светозар Милетић" са 2600 ученика и са преко 70 одељења највећа је школа за кадрове услужних делатности у Србији. У школи се образују будући економисти, биротехничари, финансијски техничари, трговински техничари, трговци, конобари и угоститељски техничари, кувари и кулинарски техничари, туристички техничари и посластичари. Из школе од оснивања до данас изашло је више од 108 генерација са преко 32000 матураната.

Наставнички кадар чини 140 наставника и професора свих неопходних профила. Настава се реализује кроз кабинете и специјализоване учионице а развој и напредак ученика прати и подстиче и педагошко - психолошка служба. Школа има и библиотеку са преко 15000 наслова. Посебна пожња поклања се физичком и здравственом васпитању ученика и осим сале за физичко васпитање Школа поседује Фитнес центар за корекцију физичких недостатака ученика.
Средња економска школа Светозар Милетић из Новог Сада има дугу историју и традицију. Основана је октобра 1882. године када је носила назив Новосадска занатска и средња трговинска школа скопчана са државном грађанском школом, а те прве школске 1882/1883. године уписано је 14 ученика у први разред. На предлог Мирјане Вилић, професора Српског језика и књижевности и дугогодишњег помоћника директора, 1969. године школа добија име Светозар Милетић које и данас носи.

Током 120 година постојања, школа је мењала називе, уводила нове образовне профиле и богатила се бројем ученика. Данас нашу школу похађа приближно 2500 ученика у 72 одељења, што је чини једном од највећих школа на територији АП Војводине као и у Републици Србији. Из године у годину ученици у сарадњи са предметним наставницима постижу значајне резултате у свим областима рада, о чему сведоче бројна признања и медаље. Да поменемо само резултате из школске 2002/2003. годину када су наши ученици освојили прво место у Републици, по укупном броју бодова, из спорстких активности и једно од прва три пласмана на такмичењима из информатике, историје и пословне економије. Ученици угоститељске струке освојили су 13 медаља из области услуживања, куварства и посластичарства, златну медаљу и златну плакету Новасадског сајма.

Школа образује ученике у два подручја рада:

  • економија, право и администрација
  • трговина, угоститељство и туризам

У свакодневном животу и раду ученици кроз кабинетску и учионичку наставу откривају нове садржаје и примењују стечено знање. Наставу реализује 147 наставника уз стручне сараднике у два објекта који се налазе у центру града.

Такође, у оквиру школе постоји ресторан отвореног типа, Старо Здање, као један од престижнијих новосадских објеката, где ученици угоститељске и кулинарске струке реализују практичну наставу. Школа сарађује и са трговинским предузећима, туристичким агенцијама, угоститељским и низом других предузећа, како би ученици стекли што боље образовање у оквиру струке за коју су се определили.

Успешном сарадњом ученици, њихови родитељи, локална самоуправа, социјални партнери, наставници као и сви запослени улажу максимум напора у правцу опремања школског простора савременим наставним средствима и компјутерском опремом у циљу приближавања реформисаном школству.