Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

Блог за родитеље наставнице Сање Ерић Бедов - Родитељски кутак

Блог из рачунарства и информатике наставнице Сузане Вучуревић - Рачунарски кутак

Блог из филозофије и логике наставнице Жељке Алишић - Старогрчка филозофија

Блог из куварства наставника Милана Кнежевића  - Интернационалне кухиње

Сајт из савремене пословне кореспонденције наставнице Сање Јовановић  - Кореспонденција за 2. разред економски техничари

Сајт са блоговима ученика из пословне информатике за трговинске техничаре 2. разред наставнице Сање Јовановић - Пословна информатика

Саjт са блоговима ученика из изборног предмета пословна информатика наставнице Сање Јовановић - Пословна информатика за туристичке техничаре

Блогови наставнице Слађане Јанков Блог 1 | Блог 2 | Блог 3

Блог за родитеље одељења 1/16 - разредни старешина Дајана Вучај - ОГЛАСНА ТАБЛА