Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) oд 14.07. 2022. у 8 ч. до 20.07. 2022. у 24 ч.

Подношење пријаве за упис у средње школе за први уписни круг непосредно у школи 14. и 15.07.2022. 08 -15 ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ НЕПОСРЕДНО У ШКОЛИ

  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу