Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

 Директор  +381 (0)21 423 655 
 Велика школа  +381 (0)21 661 51 51 
 Секретар  +381 (0)21 661 51 51
 Референт за ученичка питања   +381 (0)21 661 51 51
 Рачуноводство  +381 (0)21 472 05 40
 Мала школа  +381 (0)21 528 881
 Ресторан "Старо здање"  +381 (0)21 527 040