Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

Стручно веће - Страни језик

Zlatica Maletin

Професор руског језика и књижевности

smiletic

Професор енглеског језика и књижевности

 

Предсеник Стручног већа страних језика

Read more: Радмила Гајић