Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

У наредној школској години 2020/2021.,  школа прима следећи број ученика на редовно школовање, по смеровима:

Четворогодишње школовање

Економски техничар - 90 ученика

Пословни администратор - 60 ученика

Финансијски администратор - 30 ученика

Туристичко-хотелијерски техничар - 60 ученика

Трговински техничар - 60 ученика

Угоститељски техничар - 30 ученика

Кулинарски техничар - 30 ученика

Трогодишње школовање

Трговац - 30 ученика

Конобар - 30 ученика

Кувар - 30 ученика

Посластичар - 30 ученика

За све потребне информације, од 18.маја, обе зграде школе су отворене од 8 до 12 часова.