Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

Тема предавања била је начин на који у последњих двадесет година економска мисао третира културна добра као потенцијални економски ресурс, који може послужити као основа за креирање нових врста услуга и продуктивне врсте дохотка. Предавање је посвећено упознавању са основним оквиром економске валоризације у области културног наслеђа, односно економско-менаџментским приступом проблематици ревитализације културних добара.

Проф. др Бисерка Комненић предаје на државној Високој пословној школи у Новом Саду. У оквиру микроекономије и пословне економије превасходно се бави проучавањем теорије и економике предузећа, напредним методологијама финансијског менаџмента, иновацијама и предузетништвом. Последњих петнаест година бави се теоријским и емпиријским истраживањем концепта интелектуалног капитала, на чему је и докторирала на Економском факултету Универзитета у Београду. У последне четири године истражује потенцијале интелектуалног капитала у оквиру креативне економије и креативних делатности и културног наслеђа. Аутор је четири научне монографије, четири уџбеника и бројних научних и стручних радова у националним и међу