Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

У школској 2013/2014. у библиотеци раде: Марко Ламбета (библиотекар), Вера Копицл (професор српског језика и књижевности / библиотекар) и Тања Марковић (професор српског језика и књижевности / библиотекар).
У 2013. години, нажалост, због блокираног рачуна није купљена ни једна књига. 

Надамо се бољој финансијској ситуацији у 2014. године.

Biblioteka DNEVNIK