Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren
Назив школе и адреса: Средња школа „Светозар Милетић“ Народних хероја 7
Место: Нови Сад
Општина: Нови Сад
Округ: јужно-бачки
Телефон: 021/423-655
Наставни језик: Српски
 
 

Редни

број

Назив подручја рада и образовног профила

 

Број планираних места за упис и ученика у I разред средње школе
трогодишње четворогоди     шње УКУПНО

одеље

ња

ученика

одеље

ња

ученика

одеље

ња

ученика
  Економија, право и администрација            
1. Економски техничар     4 120 4 120
2. Финансијски администратор     1 30 1 30
3. Пословни администратор     1 30 1 30
4. Службеник у осигурању – оглед*     1 24 1 24
               
  Трговина, угоститељство и туризама            
1. Трговински техничар     1 30 1 30
2. Трговац 1 30     1 30
3. Угоститељски техничар     1 30 1 30
4. Конобар 1 30     1 30
5. Кулинарски техничар     2 60 2 60
6. Кувар 1 30     1 30
7. Посластичар 1 30     1 30
8. Туристички техничар     2 60 2 60
 
 
 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

 

1. Пријаву за упис;

2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);

4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.


Ученици који су распоређени у средњу школу „Светозар Милетић“ подносе оригиналана документа за упис у средњу школу 06. и 07. јула 2015. године од 8.00 до 15.00 часова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књига месеца

avanture nevaljale devojcice

Марио Варгас Љоса добитник је Нобелове награде за књижевност 2010. године. Авантуре неваљале девојчице свакако је једно од његових најбољих дела.

Read more: Књига месеца у школској библиотеци

Правилници/Школска акта

akta4

Школска акта и правилнике можете пронаћи овде...

 

Read more: Школска акта и правилници

Ванредно школовање

sam-9
Ванредно школовање

На ванредно шкпловање могу се уписати кандидати старији од 17. година. 

Read more: Ванредно школовање