Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

За ђаке

sam-7

На изради новог школског сајта и ученици ће добити прилику да се укључе и уреде сопствени простор на веб сајту... Ђачка секција сајта садржаће оне теме које су интересантне и од значаја за наше ђаке... 

Read more: За ђаке

За наставнике

sam-8
Поштовани наставници  и стручни сарадници, овде можете пронаћи корисне чланке.

Read more: За наставнике

Ванредно школовање

sam-9
Ванредно школовање

На ванредно шкпловање могу се уписати кандидати старији од 17. година. 

Read more: Ванредно школовање

ekosmile.edu.rs header 02

        Закон о основама система образовања и васпитања 2017

        Правилник о стручном усавршавању и напредовању 2017

Правилник о стручном усавршавању 2015

Правилник о оцењивању 2015

Програм заштите ученика и запослених

       Распоред професора Тима за заштиту од насиља 2017/18

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установе - презентација

Стандарди компетенција наставника

Образац за посматрање часа

Екстерно вредновање

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о стручном усавршавању и стицању звања 2013

Правилник о дозволи за рад наставника и стручних сарадника

Правилник о оцењивању у средњој школи

Правилник о свим облицима рада стручних сарадника

Приручник за планирање и писање ИОП

WinZip iconФинансијски план за 2104

WinZip iconБиланс стања

WinZip iconБиланс прихода и расхода

WinZip iconИзвештај о извршењу буџета

WinZip iconИзвештај о капиталним издацима и примањима

WinZip iconИзвештај о новчаним токовима

Финансијски план за 2015

Завршни рачун

Извештај о новчаним токовима

Извештај о капиталним издацима и примањима

Извештај о извршењу буџета

Финансијски план 2016

Биланс стања

Биланс прихода и расхода

 

 

 

Књига месеца

avanture nevaljale devojcice

Марио Варгас Љоса добитник је Нобелове награде за књижевност 2010. године. Авантуре неваљале девојчице свакако је једно од његових најбољих дела.

Read more: Књига месеца у школској библиотеци

Правилници/Школска акта

akta4

Школска акта и правилнике можете пронаћи овде...

 

Read more: Правилници/Школска акта

Распоред звона

ČasPrepodnePopodne
1 07:15 - 08:00 13:30 - 14:15
2 08:05 - 08:50 14:20 - 15:05
3 09:05 - 09:50 15:20 - 16:05
4 09:55 - 10:40 16:10 - 16:55
5 10:50 - 11:35  17:05 - 17:50
6 11:40 - 12:35 17:55 - 18:40
7 12:30 - 13:15 18:45 - 19:30