Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

Ванредно школовање

На ванредно шкпловање могу се уписати кандидати старији од 17. година. 

За упис је потребно донети следећа документа:

 1. сведочанства – фотокопије
 2. диплома – фотокопија
 3. извод из матичне књиге рођених
 4. лекарско уверење
 5. потврда о запослењу на одређеним пословима (само за специјализацију)

ekosmile.edu.rs header 08

Испити се полажу сваки други месец.

Испитни рокови су октобар, децембар, фебруар, април, јун и август.

Рок за полагање завршних и специјалистичких испита је сваки месец док су рокови за полагање матурских испита јануар, јун и август.

Пријаве испита су месец дана пре полагање испита, средином месеца за следећи месец.

Приликом потписивања уговора плаћа се прва рата школарине, а приликом пријаве испита се плаћају испити.Уплате се врше на жиро-рачун Школе:

840-1596666-87 уплата за школарину - позив на бој 1-2014, за испите 2-2014 а за завршне, матуре и специјалистичке испите позив на број је 3-2014.

Кандидати могу бити уписани на:
- стицање (уколико је завршена само основна школа)
- доквалификацију (уколико је завршена трогодишња школа а кандидат жели да заврши 4. степен)
- преквалификацију ( уколико је кандидат завршио 3. степен једног смера а хтео би да заврши други смер истог степена или има 4. степен а хтео би да заврши други смер истог степена)
- специјализацију (уколико кадидат има завршен 3. степен и има 3. године искуства на тим пословима или завршен 4. степен и 2. године искуства на тим пословима)

Наша школа нуди ванредно школовање за следеће образовне профиле:

 1. економски техничар
 2. трговински техничар
 3. кулиенарски техничар
 4. угоститељски техничар
 5. кувар
 6. конобар
 7. посластичар
 8. трговац
 9. организатор робног промета
 10. кувар специјалиста
 11. конобар специјалиста
 12. посластичар специјалиста
 13. пословни секретар

Baner Erasmus

 

Baner Tempus