Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren
Назив школе и адреса: Средња школа „Светозар Милетић“ Народних хероја 7
Место: Нови Сад
Општина: Нови Сад
Округ: јужно-бачки
Телефон: 021/423-655
Наставни језик: Српски
 
 

Редни

број

Назив подручја рада и образовног профила

 

Број планираних места за упис и ученика у I разред средње школе
трогодишње четворогоди     шње УКУПНО

одеље

ња

ученика

одеље

ња

ученика

одеље

ња

ученика
  Економија, право и администрација            
1. Економски техничар     4 120 4 120
2. Финансијски администратор     1 30 1 30
3. Пословни администратор     1 30 1 30
4. Службеник у осигурању – оглед*     1 24 1 24
               
  Трговина, угоститељство и туризама            
1. Трговински техничар     1 30 1 30
2. Трговац 1 30     1 30
3. Угоститељски техничар     1 30 1 30
4. Конобар 1 30     1 30
5. Кулинарски техничар     2 60 2 60
6. Кувар 1 30     1 30
7. Посластичар 1 30     1 30
8. Туристички техничар     2 60 2 60
 
 
 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

 

1. Пријаву за упис;

2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);

4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.


Ученици који су распоређени у средњу школу „Светозар Милетић“ подносе оригиналана документа за упис у средњу школу 06. и 07. јула 2015. године од 8.00 до 15.00 часова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За ђаке

sam-7

На изради новог школског сајта и ученици ће добити прилику да се укључе и уреде сопствени простор на веб сајту... Ђачка секција сајта садржаће оне теме које су интересантне и од значаја за наше ђаке... 

Read more: За ђаке

Књига месеца

avanture nevaljale devojcice

Марио Варгас Љоса добитник је Нобелове награде за књижевност 2010. године. Авантуре неваљале девојчице свакако је једно од његових најбољих дела.

Read more: Књига месеца у школској библиотеци

За наставнике

sam-8
Поштовани наставници  и стручни сарадници, овде можете пронаћи корисне чланке.

Read more: За наставнике

Правилници/Школска акта

akta4

Школска акта и правилнике можете пронаћи овде...

 

Read more: Школска акта и правилници

Ванредно школовање

sam-9
Ванредно школовање

На ванредно шкпловање могу се уписати кандидати старији од 17. година. 

Read more: Ванредно школовање

Распоред звона

ČasPrepodnePopodne
1 07:15 - 08:00 13:30 - 14:15
2 08:05 - 08:50 14:20 - 15:05
3 09:05 - 09:50 15:20 - 16:05
4 09:55 - 10:40 16:10 - 16:55
5 10:50 - 11:35  17:05 - 17:50
6 11:40 - 12:35 17:55 - 18:40
7 12:30 - 13:15 18:45 - 19:30