Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren
Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад
Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад
Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

За ђаке

sam-7

На изради новог школског сајта и ученици ће добити прилику да се укључе и уреде сопствени простор на веб сајту... Ђачка секција сајта садржаће оне теме које су интересантне и од значаја за наше ђаке... 

Read more: За ђаке

За наставнике

sam-8
Поштовани наставници  и стручни сарадници, овде можете пронаћи корисне чланке.

Read more: За наставнике

Ванредно школовање

sam-9
Ванредно школовање

На ванредно шкпловање могу се уписати кандидати старији од 17. година. 

Read more: Ванредно школовање

ekosmile.edu.rs header 02

Правилник о стручном усавршавању 2015

Правилник о оцењивању 2015

Програм заштите ученика и запослених

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установе - презентација

Стандарди компетенција наставника

Образац за посматрање часа

Екстерно вредновање

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о стручном усавршавању и стицању звања 2013

Правилник о дозволи за рад наставника и стручних сарадника

Правилник о оцењивању у средњој школи

Правилник о свим облицима рада стручних сарадника

Приручник за планирање и писање ИОП

WinZip iconФинансијски план за 2104

WinZip iconБиланс стања

WinZip iconБиланс прихода и расхода

WinZip iconИзвештај о извршењу буџета

WinZip iconИзвештај о капиталним издацима и примањима

WinZip iconИзвештај о новчаним токовима

Финансијски план за 2015

Завршни рачун

Извештај о новчаним токовима

Извештај о капиталним издацима и примањима

Извештај о извршењу буџета

Финансијски план 2016

Биланс стања

Биланс прихода и расхода

 

 

 

Књига месеца

avanture nevaljale devojcice

Марио Варгас Љоса добитник је Нобелове награде за књижевност 2010. године. Авантуре неваљале девојчице свакако је једно од његових најбољих дела.

Read more: Књига месеца у школској библиотеци

Правилници/Школска акта

akta4

Школска акта и правилнике можете пронаћи овде...

 

Read more: Правилници/Школска акта

Распоред звона

kad zvoni